Thời gian làm việc | Thứ 2 đến Thứ 6 : 16h00 - 19h30 | Thứ 7 : 7h00 - 11h00.

0988 752 725
Phòng khám tim mạch và siêu âm tim mạch

Phòng khám chuyên khoa

Tim mạch & siêu âm tim mạch

Hình ảnh

KHÁM TIM MẠCH :   200,000 Đ

ĐIỆN TÂM ĐỒ:   100,000 Đ

SIÊU ÂM TIM:   250,000 Đ

SIÊU ÂM TIM THAI:  400,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CẢNH:  250,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CHỦ:   250,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH THẬN:  250,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG TĨNH MẠCH CHẬU: 250,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG TĨNH MẠCH CÁNH TAY:   250,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CHÂN :   250,000 Đ

SIÊU ÂM TĨNH MẠCH CHÂN:   250,000 Đ

ĐIỆN TIM 24 GIỜ (HOLTER ECG) :  450,000 Đ

ĐO HUYẾT ÁP 24 GIỜ  (ABPM) :   450,000 Đ    

ĐO HUYẾT ÁP TỨ CHI- CHỈ SỐ ABI - VẬN TỐC SÓNG MẠCH: 300,000 Đ  

Liên kết website
Thống kê truy cập

    Tổng lượt truy cập: 969.904

    Số lượt online: 005