Thời gian làm việc | Thứ 2 đến Thứ 6 : 16h00 - 19h30 | Thứ 7 : 7h00 - 11h00.

0988 752 725
Phòng khám tim mạch và siêu âm tim mạch

Phòng khám chuyên khoa

Tim mạch & siêu âm tim mạch

Hình ảnh

KHÁM TIM MẠCH :  200,000 Đ

ĐIỆN TÂM ĐỒ:   100,000 Đ

SIÊU ÂM TIM:   250,000 Đ

SIÊU ÂM TIM THAI:  400,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CẢNH:  250,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CHỦ:   250,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH THẬN:    250,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CHẬU: 250,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG- TĨNH MẠCH CHI TRÊN :   250,000 Đ

SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI: 250,000 Đ

SIÊU ÂM TĨNH MẠCH CHI DƯỚI: 250,000 Đ

ĐIỆN TIM 24 GIỜ (HOLTER ECG) :  450,000 Đ

ĐO HUYẾT ÁP 24 GIỜ  (ABPM) :   450,000 Đ    

ĐO HUYẾT ÁP TỨ CHI- CHỈ SỐ ABI - VẬN TỐC SÓNG MẠCH PWV: 300,000 Đ  

CÁC GÓI KHÁM BỆNH:

 1. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TIM MẠCH:  1,100,000 Đ

    (khám bệnh - tư vấn, đo điện tâm đồ, siêu âm tim và siêu âm động mạch cảnh, huyết áp tứ chi ABI -vận tốc sóng mạch PWV

 2. KHÁM TIM:  550,000 Đ

     ( khám bệnh - tư vấn, đo điện tâm đồ, siêu âm tim)

 3.  KIỂM TRA HUYẾT ÁP CAO:   1,300,000 Đ

      ( khám bệnh - tư vấn, đo điện tâm đồ, siêu âm tim, đo huyết áp liên tục 24 giờ - AMBP, đo huyết áp tứ chi ABI -vận tốc sóng mạch PWV)

 4.  KIỂM TRA RỐI LỌAN NHỊP TIM:  1,000,000 Đ

       ( khám bệnh - tư vấn, đo điện tâm đồ, siêu âm tim, đo điện tim liên tục 24 giờ - Holter ECG)

 5. KIỂM TRA BỆNH MẠCH MÁU NGỌAI BIÊN - XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH:  2.000,000 Đ

       ( khám bệnh - tư vấn, siêu âm tim, động mạch chủ, động mạch cảnh , động mạch chậu, động tĩnh  mạch tay và chân chi, đo huyết áp tứ chi ABI- vận tốc sóng mạch PWV)   

Liên kết website
Thống kê truy cập

    Tổng lượt truy cập: 958.636

    Số lượt online: 003