Thời gian làm việc | Thứ 2 đến Thứ 6 : 16h00 - 19h30 | Thứ 7 : 7h00 - 11h00.

0988 752 725
Phòng khám tim mạch và siêu âm tim mạch

Phòng khám chuyên khoa

Tim mạch & siêu âm tim mạch

Hình ảnh

AUTO STRAIN LV - đánh giá chức năng thất trái tự động

  • 20/12/2020
  • AUTO STRAIN LV  - Đánh giá chức năng co bóp thất trái sử dụng phần mêm tự động TOMTEC  TẠI BEAUTY HEART CLINIC ( SIÊU ÂM PHILIPS AFFINITI)

     

      Bài viết liên quan