Thời gian làm việc | Thứ 2 đến Thứ 6 : 16h00 - 19h30 | Thứ 7 : 7h00 - 11h00.

0988 752 725
Phòng khám tim mạch và siêu âm tim mạch

Phòng khám chuyên khoa

Tim mạch & siêu âm tim mạch

Hình ảnh

24/4/2020: Kết quả đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 (lần 1)

  • 08/12/2020
    • Bài viết liên quan